Po raz pierwszy naukowcy zaobserwowali interferencję kwantową – falową interakcję między cząstkami związaną z dziwactwem kwantowe zjawisko splątania— zachodzące między dwoma różnymi rodzajami cząstek. Odkrycie może pomóc fizykom zrozumieć, co dzieje się w jądrze atomowym.

 

Cząsteczki zachowują się zarówno jak cząstki, jak i fale. A interferencja to zdolność falowego działania jednej cząstki do zmniejszania lub wzmacniania działania innych cząstek kwantowych, gdy dwie łodzie budzą się, by przepłynąć przez jezioro. Czasami nakładające się fale składają się na większą falę, a czasami znoszą się, usuwając falę. Ta interferencja występuje z powodu uwikłanie, jeden z dziwniejszych aspektów fizyki kwantowej, który został przewidziany w latach trzydziestych XX wieku i obserwowany eksperymentalnie od lat siedemdziesiątych. Po splątaniu stany kwantowe wielu cząstek są połączone, tak że pomiary jednej będą skorelowane z pomiarami innych, nawet jeśli jedna znajduje się na Jowiszu, a druga na trawniku przed domem.

Tłumacz