Normy wielkości cząstek krzemionki

W dzisiejszych laboratoriach metrologii półprzewodników narzędzia do kontroli płytek wykorzystują lasery o dużej mocy do skanowania płytek krzemowych o średnicy 200 mm i 300 mm w celu wykrycia cząstek powierzchniowych o średnicy poniżej 30 nanometrów. Podczas kalibracji systemów skanujących o dużej mocy lasera kalibracja rozmiaru jest niezwykle ważna, aby wykryć przy 30 nm; i do dokładnego rozmiaru cząstek w całym zakresie wielkości. Kalibracja rozmiaru przy użyciu laserów o dużej mocy i tradycyjnej kulki lateksowej z polistyrenu do kalibracji może być trudna, ponieważ duża moc lasera może skurczyć kulki lateksowe. Roztwór wykorzystuje cząstki krzemionki, wzorce wielkości przy 20 nm, 30 nm, 50 nm, 100 nm, 500 nm, 1 µm i 2 µm. Zaletą jest to, że krzemionka nie kurczy się pod wpływem wysokiej mocy lasera, dzięki czemu konsekwentnie zapewnia dokładny pik wielkości do kalibracji; a cząstki krzemionki mają bardzo bliski współczynnik załamania światła w porównaniu z cząstkami lateksu polistyrenowego. Zanieczyszczenia krzemionkowe Standardy wafli; Normy wielkości cząstek krzemionki

cząsteczki krzemionki
Zanieczyszczenie Standardowy opłatek
Tłumacz