Zasady i warunki

WARUNKI KORZYSTANIA

Ostatnia aktualizacja 27, 2020

UMOWA Z WARUNKAMI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ciebie”) oraz Applied Physics Inc. („O nas","we","us"Lub"ludzkiej,”), dotyczące Twojego dostępu i korzystania ze strony internetowej https://archive.appliedphysicsusa.com, a także wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej z nimi związanych, powiązanych lub w inny sposób z nią powiązanych (łącznie „ Strona"). Użytkownik zgadza się, że wchodząc na Stronę, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ SIĘ Z KORZYSTANIA.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być okresowo publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania i zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych warunków użytkowania w celu uzyskania informacji o aktualizacjach. Użytkownik będzie podlegał i będzie uważany za poinformowany i zaakceptowany o zmianach w zmienionych Warunkach użytkowania przez dalsze korzystanie z Witryny po dniu opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które podlegałoby wszelkim wymogom rejestracji w ramach takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim obowiązują przepisy lokalne.

Witryna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy mają co najmniej 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 nie mogą używać ani rejestrować się w Witrynie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością i całym kodem źródłowym, bazami danych, funkcjami, oprogramowaniem, projektami stron internetowych, audio, wideo, tekstem, zdjęciami i grafiką w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znakami towarowymi, usługą znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawem autorskim i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami o nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, jurysdykcjach zagranicznych oraz konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są dostępne w Witrynie „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, wyłącznie w celach informacyjnych i na własny użytek. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny oraz Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, przyznajesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w Witrynie, Treści i Znakach.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji i niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne, jeśli to konieczne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w sposób zautomatyzowany lub nie-ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być konieczne zarejestrowanie się w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będzie odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez ciebie nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób budzi zastrzeżenia.

PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie. Jednak nie gwarantujemy, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produkty. Dostępność wszystkich produktów jest ograniczona i nie możemy zagwarantować, że będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży jakichkolwiek produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

- Visa

- Mastercard

- American Express

- Odkryć

- Przelew bankowy

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Strony. Ponadto zgadzasz się na szybką aktualizację informacji o koncie i płatności, w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek obrotowy zostanie doliczony do ceny zakupów uznanej przez nas za wymaganą. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy płatności takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta lub w ramach tego samego konta, tę samą metodę płatności i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

ZWROT i POLITYKA Zwrotów 

Proszę zapoznać się z naszymi Polityka zwrotów i refundacji opublikowane na stronie przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów.

ZABRONIONE DZIAŁANIA

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryny nie można wykorzystywać w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie przez nas zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Strony, zgadzasz się nie:

 1. 1Systematycznie pobieraj dane lub inne treści ze Strony, aby tworzyć lub kompilować, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcję, kompilację, bazę danych lub katalog bez pisemnej zgody od nas.
 2. 2Nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym zbieranie nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników za pomocą środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 3. 3Skorzystaj z agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonywać zakupów w Witrynie.
 4. 4Skorzystaj z witryny, aby reklamować się lub oferować sprzedaż towarów i usług.
 5. 5Obejść, wyłączyć lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i / lub Zawartości w niej zawartej.
 6. 6Weź udział w nieautoryzowanym tworzeniu ramek lub linkowaniu do Witryny.
 7. 7Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie przy każdej próbie zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 8. 8Wykorzystuj niewłaściwie nasze usługi wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 9. 9Zaangażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych.
 10. 10Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 11. 11Spróbuj podszyć się pod innego użytkownika lub osobę lub użyć nazwy użytkownika innego użytkownika.
 12. 12Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.
 13. 13Wykorzystuj wszelkie informacje uzyskane z Witryny, aby nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę.
 14. 14Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystaj z Witryny i / lub Treści do wszelkich przedsięwzięć generujących przychody lub przedsięwzięć komercyjnych.
 15. 15Odszyfruj, dekompiluj, dezasembluj ani nie odtwarzaj kodu źródłowego żadnego z programów zawierających lub w jakikolwiek sposób tworzących część Witryny.
 16. 16Próbuj ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej jej części.
 17. 17Nękanie, denerwowanie, zastraszanie lub grożenie jakimkolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie dowolnej części Witryny Tobie.
 18. 18Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej treści.
 19. 19Skopiuj lub dostosuj oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 20. 20Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub transmitować) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne użycie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie i korzystanie z Witryny przez dowolną stronę modyfikuje, upośledza, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 21. 21Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przekazywać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przekazywania informacji, w tym, bez ograniczeń, jasne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, błędy sieciowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 22. 22Z wyjątkiem przypadków, gdy może to wynikać ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, użytkowania, uruchamiania, rozwijania lub dystrybucji dowolnego systemu automatycznego, w tym bez ograniczeń dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 23. 23Zniszcz, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, naszym zdaniem, nam i / lub Witrynie.
 24. 24Korzystaj z witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

ZGŁOSZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku („Zgłoszenia”) przekazane nam przez Ciebie są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Przesłanych materiałów w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla użytkownika. Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do takich Zgłoszeń i gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne lub że masz prawo do ich przesyłania. Zgadzasz się, że nie będzie możliwości odwołania się przeciwko nam w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w Twoich Materiałach.

STRONY I TREŚĆ STRON TRZECICH

Witryna może zawierać (lub możesz zostać wysłana za pośrednictwem Witryny lub Ofert Rynku) do innych witryn internetowych („Witryny stron trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo , informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie Witryny internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności ani kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny, ani treści osób trzecich zamieszczonych na , dostępne za pośrednictwem Witryny lub zainstalowane z tej Witryny, w tym treści, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub w Treściach osób trzecich. Włączanie, łączenie lub zezwalanie na używanie lub instalację jakichkolwiek Witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek Treści osób trzecich nie oznacza ich zgody ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której można przejść z Witryny, lub dotyczącą wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w witrynach internetowych osób trzecich i będziesz chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Ponadto będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub wyrządzonymi Ci szkodami związanymi z Treściami osób trzecich lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi lub z jakimikolwiek kontaktami z witrynami internetowymi osób trzecich.

ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek: (1) monitorowania witryny pod kątem naruszenia niniejszych warunków użytkowania; (2) podejmuje odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według własnego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłaszając takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiamy, ograniczamy dostęp, ograniczamy dostępność lub wyłączamy (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) dowolny Twój Wkład lub dowolną jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usunięcia ze Strony lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które są nadmiernie duże lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządza Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności opublikowanej w Witrynie, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna i oferty Rynku są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskasz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z Unii Europejskiej, Azji lub dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, wówczas za pośrednictwem Kontynuując korzystanie z Witryny, przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyraźnie zgadzasz się, aby Twoje dane były przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Ponadto świadomie nie przyjmujemy, nie żądamy ani nie zabiegamy o informacje od dzieci ani świadomie nie sprzedajemy dzieciom. Dlatego, zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie, jeśli otrzymamy faktyczną wiedzę, że osoba poniżej 13 roku życia przekazała nam dane osobowe bez wymaganej i weryfikowalnej zgody rodziców, usuniemy te informacje z Witryny tak szybko, jak jest dość praktyczny.

TERMIN I ZAKOŃCZENIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY WŁASNEMU UZNANIU I BEZ POWIADOMIENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODMÓWIENIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY I OFERT RYNKOWYCH (W TYM ZABLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) Z JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ TWOJE KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERCIE RYNKU LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE OPUBLIKUJESZ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, W NASZYM WYŁĄCZNYM DYSKRECJI.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zakończymy lub zawiesimy Twoje konto, zabronione jest rejestrowanie i tworzenie nowego konta pod twoim imieniem, nazwą fałszywą lub pożyczoną lub nazwą osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej przyjęcie. Oprócz usunięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany lub zaprzestania całości lub części Ofert Rynku bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub potrzebować konserwacji związanej z Witryną, powodując przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zmiany, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub w inny sposób zmodyfikowania Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny lub Ofert Rynku podczas jakiegokolwiek przestoju lub przerwania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku lub do dostarczania jakichkolwiek korekt, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

PRAWO

Niniejsze Warunki użytkowania oraz korzystanie przez użytkownika z Witryny i Ofert Rynku podlegają prawu stanu Kolorado mającym zastosowanie do zawartych umów i mają być w całości wykonywane w stanie Kolorado, bez względu na jego konflikt. zasady prawa.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wiążący arbitraż

Jeśli Strony nie będą w stanie rozwiązać Sporu w drodze nieformalnych negocjacji, Spór (z wyjątkiem Sporów wyraźnie wykluczonych poniżej) zostanie ostatecznie i wyłącznie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu. UŻYTKOWNIK ZROZUMIE, ŻE BEZ TYCH POSTANOWIEŃ MASZ PRAWO DO POZYWANIA W SĄDZIE I ROZDZIAŁU JURY. Arbitraż zostanie rozpoczęty i przeprowadzony zgodnie z Regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”) oraz, w stosownych przypadkach, Procedurami uzupełniającymi AAA dotyczącymi sporów konsumenckich („Zasady konsumenckie AAA”), z których oba są dostępne na Strona internetowa AAA www.adr.org. Twoje opłaty arbitrażowe i Twój udział w wynagrodzeniu arbitra będą podlegać Regułom konsumenckim AAA i, w stosownych przypadkach, ograniczeniom Reguł konsumenckich AAA. Arbitraż może być prowadzony osobiście, składając dokumenty, telefonicznie lub online. Arbiter podejmie decyzję na piśmie, ale nie musi przedstawiać uzasadnienia, chyba że zażąda tego jedna ze Stron. Arbiter musi przestrzegać obowiązującego prawa, a każde orzeczenie może zostać zakwestionowane, jeśli arbiter tego nie uczyni. O ile obowiązujące przepisy AAA lub obowiązujące prawo nie stanowią inaczej, arbitraż odbędzie się w hrabstwie United States w Kolorado. O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, Strony mogą pozwać do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w toku arbitrażu lub potwierdzenia, zmiany, zwolnienia lub wydania orzeczenia w sprawie orzeczenia arbitra.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu spór toczy się w sądzie, a nie w arbitrażu, spór zostanie wszczęty lub będzie ścigany w sądach stanowych i federalnych w hrabstwie Stanów Zjednoczonych w Kolorado, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich zarzutów braku osobistego jurysdykcja i forum niewygodne w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w takich sądach stanowych i federalnych. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz ustawy Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) są wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania.

W żadnym wypadku żaden Spór wniesiony przez którąkolwiek ze Stron, związany w jakikolwiek sposób z Witryną, nie zostanie wszczęty więcej niż jeden (1) rok od powstania przyczyny powództwa. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu wchodzącego w zakres tej części tego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się podporządkować osobistej jurysdykcji tego sądu.

ograniczenia

Strony postanawiają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie może być połączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek Sporu na podstawie powództwa zbiorowego ani do korzystania z procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani autorytetu, aby jakikolwiek Spór został wniesiony jako rzekomy przedstawiciel w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące Spory nie podlegają powyższym przepisom dotyczącym wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory dotyczące lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zastosowanie środka zabezpieczającego. Jeżeli postanowienie to okaże się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek Sporu objętego zakresem tego postanowienia uznanego za niezgodny z prawem lub niemożliwym do wyegzekwowania, a spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w sądach wymienionych jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do Ofert rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

OŚWIADCZENIE

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I DOSTĘPNA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG WITRYNY BĘDZIE NA WŁASNE RYZYKO. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I TWOIM WYKORZYSTANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI I SZCZEGÓLNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI STRONY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, MIESZKANIA I MAKSYMALNOŚCI 2) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY NIERUCHOMOŚCI, KAŻDEJ NATURY, WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO DOSTĘPU DO KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) KAŻDY NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI I / LUB FINANSÓW PRZECHOWYWANE W TYM, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWIE LUB ZAPRZESTANIU TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJANOWE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE DO STRONY LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ DOWOLNĄ STRONĘ (LUB STRONĘ) 6) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESYŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB DOSTĘPNYCH PRZEZ STRONĘ. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECĄ NA STRONIE, JAKIEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI NIE DOTYCZĄCEJ INNEJ STRONY BĄDŹ STRONĄ LUB W DOWOLNYM SPOSÓB PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY PAŃSTWO A JAKIMKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego medium lub w dowolnym środowisku, powinieneś stosować swoje najlepsze orzeczenie i ćwiczyć ostrożność tam, gdzie jest to właściwe.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ŻADNYM WYPADKU MY LUB NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB INNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PONITACYJNE, W TYM UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DOCHODU, LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA UŻYTKOWANIA WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych kierowników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądnymi prawnikami i przed nimi. opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z lub wynikające z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiekolwiek naruszenie twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenie przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakikolwiek jawny szkodliwy czyn wobec innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w przypadku których jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, i zgadzasz się współpracować na swój koszt w celu obrony takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które są objęte niniejszym odszkodowaniem, gdy tylko się o tym dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać niektóre dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie przesyłane dane lub związane z wszelkimi działaniami podjętymi za pośrednictwem Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działania przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie strony, wysyłanie nam e-maili i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie, spełniają wszelkie prawne wymagania, aby taka komunikacja była na piśmie. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WYKORZYSTANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ DO ELEKTRONICZNEGO DOSTAWIANIA POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW TRANSAKCJI PODJĘTYCH LUB ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS LUB PRZEZ STRONĘ. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z wszelkich ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej lub płatności lub udzielania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

UŻYTKOWNICY I MIESZKANIE KALIFORNIA

Jeśli jakakolwiek skarga u nas nie zostanie rozstrzygnięta w sposób satysfakcjonujący, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Skarg w Wydziale Usług Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich Kalifornii na piśmie w 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie w (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania spowodowane dowolną przyczyną niezależną od naszej uzasadnionej kontroli. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych zaprowiantowanie. Pomiędzy tobą a nami nie powstaje związek joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani stosunek agencyjny wynikający z niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z witryny. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkiej obrony, jaką możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej umowy w celu wykonania niniejszych warunków użytkowania.

KONTAKT

Aby rozwiązać reklamację dotyczącą Strony lub otrzymać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z Witryny, prosimy o kontakt pod adresem:

Applied Physics Inc  

400 N County Road 2 East  

Monte Vista, CO 81144   

United States   

Telefon: 720-635-3931  

sales@archive.appliedphysicsusa.com